Oceňování staveb

Oceňování staveb

  • odhad realizačních nákladů stavby, kalkulace
  • položkový rozpočet stavby dle ceníků ÚRS Praha (program KROS 4)
  • výkazy výměr
  • oceňování stavebních prací provádíme pouze pro námi projektované či dozorované stavby, nebo pro potřeby námi zpracovávaných odborných posudků
  • posouzení prostavěnosti stavby (vyčerpané finanční prostředky) v různém stupni rozestavěnosti

Při kvalitním a pečlivém ocenění stavby víte již od počátku, co vás čeká.