Odborné činnosti

Odborné činnosti

Jsme rodinná firma, která působí v oblasti pozemního stavitelství od roku 1994. Bohaté zkušenosti s realizací staveb během 40leté praxe se nyní snažíme uplatnit zejména v oblasti odborného stavebního poradenství. Pomůžeme vám stavbu naplánovat, vyprojektovat, zajistit její úřední povolení, ocenit a dohlédnout na její správnou realizaci. 

Jednatel firmy je autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, zapsaný v seznamu autorizovaných osob vedených ČKAIT pod č. 1200331.