Dozory staveb

Dozory staveb

  • organizace výběrového řízení dodavatele stavby
  • zpracování harmonogramu prací a kontrola jeho dodržování
  • dohled nad správným technickým prováděním stavby v souladu s projektovou dokumentací
  • kontrola financování stavby (čerpání rozpočtu)
  • dozory staveb v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám
Dozor stavby vám svou odbornou přítomností na stavbě a průběžnou kontrolou prováděných prací ve výsledku může ušetřit více peněz než vynaložíte na jeho odměnu.