Odborné poradenství ve stavebnictví

Odborné poradenství ve stavebnictví

  • odborné prohlídky stávajících nemovitostí, zpracování posudku se zhodnocením technického stavu a návrhem nejefektivnějšího řešení
  • odborné konzultace v oblasti pozemního stavitelství
  • zhodnocení plánovaného investičního záměru (nákup nemovitosti, předpokládaná rizika, požadavky úřadů, soulad s územním plánem, zhodnocení technického stavu, odhad nákladů za projektovou dokumentaci a realizaci stavby)
  • odborné posudky staveb
  • inventura stavby - posouzení objemu vyčerpaných (prostavěných) finančních prostředků v různém stupni rozestavěnosti stavby, kontrola technického provedení stavby,  kontrola použití předepsaných materiálů, technologií, skladeb konstrukcí atd.

Než budete investovat, nechejte si odborně poradit, co vás čeká.