Projekční činnost

Projekční činnost

  • zhotovení všech druhů projektové dokumentace pozemních staveb dle požadavků stavebního úřadu
  • studie proveditelnosti stavby v rozsahu dle přání investora s vyhodnocením ekonomických a technických parametrů
  • doplnění základní projektové dokumentace pro úřady o dokumenty potřebné pro realizaci
  • osazení typových domů a jejich napojení na inženýrské sítě

Projekty jsou zpracovány na počítači v grafickém programu Cadkon plus Architecture (2d).

Stavbu si předem naplánujte a promyslete. Dobře zpracovaná projektová dokumentace vám ušetří mnoho starostí, improvizací a zbytečných investicí při realizaci!